Čím testujeme

ANTIGENNÍ TESTY

Antigenní testy odhalující přítomnost viru SARS-CoV-2 od společnosti BodiTech, provádíme na analyzátoru Ichroma II.

 

Jedná se o imunofluorescenční test (FIA) pro kvalitativní detekci SARS-CoV-2. Vzorek je validní díky odběru z hlubokého nosohltanu. Díky tomu dokážeme odhalit 97% pozitivity v rámci screeningu pacientů s počátečním mírným, asymptomatickým nebo akutním průběhem infekce.

PCR TESTY

Odběr pro vyhodnocení PCR testu je brán z hlubokého nosohltanu nebo ze slin. Vzorek odesíláme do laboratoře SPADIA LAB, která výsledek vyhodnotí do 48 hodin. 

Preventivní PCR test je hrazen ze zdravotního pojištění 2x do měsíce. Je možné využít i testů pro samoplátce s doplatkem 614 Kč.

CERTIFIKÁTY

Za příplatek 200 Kč je možné si doplatit certifikát o absolvování testu, platný pro výjezd do zahraničí. Certifikát o provedeném antigenu zasíláme na emailovou adresu do 24 hodin, certifikát o provedení PCR testu do 48 hodin.

TEST NA PROTILÁTKY

Na odběrném místě OC Bohéma provádíme testy na protilátky po nemoci nebo po očkování. Test je prováděn z krve pomocí drobného vpichu do prstu. Cena testu je 530 Kč, není hrazen ze zdravotního pojištění. 

 

Test na antivirové IgM/IgG protilátky (Po nemoci)

Imunofluorescenční test (FIA) pro kvalitativní stanovení IgG/IgM protilátek proti SARS-CoV-2 v lidské plné krvi / séru / plazmě. 

 

Co znamená, když….

Máte pozitivní protilátky IgG
Váš orientační test na protilátky Covid-19 prokázal přítomnost protilátek IgG. Přítomnost IgG protilátek svědčí o probíhající rekonvalescenci  po prodělané  infekci virem COVID-19 a to i v případě, kdy onemocnění proběhlo bez příznaků.
Máte pozitivní protilátky IgM
Váš orientační test na protilátky Covid-19 prokázal přítomnost protilátek IgM. Přítomnost IgM protilátek signalizuje setkání  s nákazou COVID-19 v nedávné době.  Při objevení se příznaků onemocnění kontaktujte svého praktického lékaře. Po 5 dnech doporučujeme zopakování testu na protilátky a případně doplnění testu na antigen.
Máte pozitivní IgG i IgM
Váš orientační test na protilátky Covid-19 prokázal přítomnost protilátek IgG i IgM. Přítomnost IgM a IgG protilátek signalizuje setkání s nákazou COVID-19 před více než 14 dny. Při objevení se příznaků onemocnění kontaktujte svého praktického lékaře. Po 5 dnech doporučujeme zopakování testu na protilátky.

Ichroma™ COVID-19 nAb test ( Po očkování)

Ichroma™ COVID-19 nAb test je určen pro stanovení  virus neutralizačních protilátek proti SARS-Cov-2. Analyzátor Ichroma II. znázorní procentuální hodnotu inhibice vazby virových spike proteinů (RBD) na  buněčné receptory (ACE2), umožňující určit intenzitu tvorby antivirových  protilátek.